PROFESYONEL YAKLAŞIM

Ortaklar  olarak mümkün olan minimum maliyet ve maksimum verimi sağlayacak şekilde sizler için en faydalı olacak modeli geliştirir, bu faydalı modelle oluşturacağımız işletme senaryolarını yöneterek hizmet sunarız. Bunun sonucunda siz de tesisinizin ve işletmenizin ana işine rahatlıkla odaklanabilirsiniz.
Şirketimiz, yüzü aşkın karma nitelikli markalı gayrimenkul projesine ve Türkiye’nin en büyük kamu özel ortaklığıyla yapılan projelerine yapım aşamasında tesis yönetim danışmanlık hizmeti verme deneyimini yaşamış, kompleks yapıların işletme senaryolarını en yalın haliyle çözme becerileri edinmiştir.
Hizmet alanlarıyla ilgili alt yüklenicilere gereksinim duymaksızın, kendi kaynaklarıyla tüm hizmetleri ve yönetim faaliyetlerini yürütebilmektedir.
Tesis yönetimi faaliyetleri içerisinde en kritik hizmet alanını oluşturan teknik bakım hizmetlerini, teknik arka plandan gelen ve teknik işletme alanında tecrübeli bir ekiple yürütebilmektedir.

HİZMET YAPISI

Ortaklar olarak hizmet mükemmeliyetini sağlamak için kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanmaktayız.
İç denetim faaliyetleriyle kendimizi eleştirmekten ve bu yolla gelişmekten kaçınmayız.
Tüm hizmet türlerinde alanında tecrübeli ve geniş bir merkez ofis kadrosuyla proje desteği sağlarız.
Son kullanıcıya yönelik anketler düzenleyerek değerlendirmelerde bulunuruz.
Anket sonuçlarına göre son kullanıcı ihtiyaçlarını tespit ederek çözüm üretiriz.
Standart operasyon prosedürleri uygulayarak hizmet standardizasyonu sağlar ve kalitesini arttırırız.
Projelerde düzenli raporlamayla, hizmet alan ve hizmet veren arasındaki iletişim yönetimini düzenleriz.
Yönetim hizmetlerini sağladığı projelerde yatırımcı niyetlerini ve son kullanıcı çıkarlarını her zaman ön planda bulundurarak, projeye özgü esnek ve sürdürülebilir işletme modelleri geliştiririz.